Thông số kỹ thuật (Equipments)

Thông số kỹ thuật (Equipments)

Trang thiết bị
Quay lại
Phiên bản
 
Ký hiệu
Tiêu chuẩn
Tùy chọn
Không có
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (EBA) Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn
Kiểm soát lực kéo (TCS) Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn
Hệ thống túi khí 6 6
Hệ thống neo ISOFIX cho ghế trẻ em Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn