Dự trù những tình huống có thể xảy ra với chiếc Renault của bạn

Bảo hành và hỗ trợ

Thuận tiện, an tâm và an toàn là mối quan tâm hàng đầu của bạn. Chúng tôi cũng vậy. Hợp đồng dịch vụ bảo hành và hỗ trợ của Renault được thiết kế để đề phòng bất kì tình huống nào xảy ra với bạn.          

Bảo hành

Xe mới

Renault

Bảo hành

  • Bảo hành xe: Renault đảm bảo xe mới trong phạm vi của mình chống lại bất kỳ lỗi nào liên quan đến việc lắp ráp vật liệu hoặc lỗi sản xuất. 
  • Bảo hành chống ăn mòn:  Renault đảm bảo thân xe và khung phụ của tất cả các loại xe trong phạm vi của nó chống lại sự thủng của tấm từ bên trong xe do ăn mòn liên quan đến quá trình sản xuất, vật liệu hoặc ứng dụng các sản phẩm bảo vệ khiếm khuyết.  
  • Bảo hành sơn: Renault đảm bảo lớp sơn của thân xe và các bộ phận được sơn (chẳng hạn như gương hậu, cánh lướt gió nguyên bản) trên các xe thuộc phạm vi của nó, những xe bị lỗi sơn do vật liệu hoặc tay nghề bị lỗi. 
Renault

Dịch vụ hỗ trợ của Wearnes

Dịch vụ hỗ trợ của Wearnes được định nghĩa trong tập tài liệu hỗ trợ Wearnes được phát hành trong quá trình giao xe.