Ngân sách bảo dưỡng phù hợp với tuổi xe của bạn

Gói “Tiết kiệm" của chúng tôi

 Thư giãn với Dịch vụ Renault! Khám phá các giải pháp thay thế của chúng tôi, được thiết kế đặc biệt cho các xe từ 3 đến 5 năm tuổi và cho các xe trên 5 năm tuổi, để giảm chi phí bảo dưỡng của bạn trong khi tiếp tục hưởng lợi từ 
chất lượng dịch vụ của Renault. 

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Cần dịch vụ hỗ trợ khác?

Dịch vụ Renault cũng mang đến cho bạn ...

Renault

Đối với những giai đoạn quan trọng trong thời gian vận hành chiếc xe Renault của bạn

Dịch vụ và bảo trì
Renault

Thân xe, kính chắn gió, phụ kiện khác

Làm chiếc Renault của bạn "Thông Minh" hơn