Chiến lược của tập đoàn

Chiến lược của tập đoàn

Tập đoàn Renault

InGửi đi
Renault đang tập trung mọi nỗ lực của mình để tối ưu hóa dòng tiền tự do và thực hiện cam kết chất lượng của mình.

Các ưu tiên của Tập đoàn Renault gồm:

- Kiểm soát nhu cầu vốn luân chuyển, cụ thể bằng việc giảm lượng hàng tồn kho xuống từ 800 triệu đến 1 tỷ euro.

- Tập trung vốn và chương trình nghiên cứu phát triển vào các dự án chiến lược, bao gồm xe chạy điện và tính năng động cơ thân thiện với môi trường
- Xây dựng chính sách cắt giảm chi phí cố định, chủ yếu là kiểm soát tổng chi phí tiền lương và giảm G&A.

- Tăng cường phối hợp với Nissan để nắm bắt những cơ hội mới, cụ thể là hợp nhất các dòng động cơ và hợp tác phát triển các phương tiện sử dụng năng lượng điện và xe thương mại hạng nhẹ.

Tìm hiểu thêm về chiến lược của tập đoàn Renault ở đây